Generalni sponzor: VIP


Zagreb Film Festival
07 - 11 Listopad 2003Adresa
Zvonimirova 54
10000 Zagreb
CroatiaTelefon
385 1 464 77 00
Fax
385 1 464 75 87
e-mail
info@zagrebfilmfestival.com


- FP odvija se kao integralni dio ZFF-a od 7. do 11. listopada u prostorima SC-a u Zagrebu

- FP inicira se s namjerom poticanja stvaralaštva mladih ljudi

- Za sudjelovanje na FP umjetnici se prijavljuju do 15. O9. 2OO3. Savjet festivala odluku o programu donosi tijekom sljedećih 7 dana.

- Na FP mogu se prijaviti umjetnici bez obzira na starosnu dob ( uvjet je da debitiraju u kategoriji za koju se prijavljuju) - likovni umjetnik sa prvom objavljenom knjigom, filmski redatelj kao koreograf,......
-Kategorije: teatar, performance, akcija ,instalacija, književnost, video , glazba.....?

- Na FP mogu sudjelovati i umjetnici koji nastupaju u djelu drugog umjetnika ( glumac koji debitira u nekoj predstavi)

- FP dogoditi će se na otvorenim i u zatvorenim prostorima SC-a, Savska 25, Zagreb.

-Na FP može se po pozivu i odzivom na natječaj organizatora.

- Poziv upućuje savjet FP koji vrši i odabir pristiglih prijava.

- Na FP dodjeljuje se jedna novčana nagrada u iznosu od 2000 eura za sve kategorije.

- žiri FP ustanovljuje časopis Libra libera slobodno i po svom izboru. Žiri broji pet članova.

- FP proglašava temu festivala .Za sudionike festivala tema je obvezujuća.

- Tema prvog FP je REKLAMOKRACIJA.


PRIJAVNICA ZA FESTIVAL PRVIH

Prijave za FESTIVAL PRVIH potrebno je poslati na e-mail : info@zagrebfilmfestival ili na adresu:

Zagreb Film Festival
Zvonimirova 54, Zagreb

Što nas zanima?

Ime i prezime
Adresa
Tel. Mob. E- mail
Opis projekta
Tehnicka lista projekta
Trajanje izvedbe

dead line za prijave je 15.o9.2003.30.01.2004

PROMOVIRAJTE SE!30.01.2004

MEADEOV ZNANSTVENI PRISTUP28.01.2004

POZDRAV S JAMAICE25.01.2004

DEBITANTI OSVOJILI SUNDANCE14.01.2004

ZLATNI GLOBUS - ZFF


next 5

utorak

srijeda

cetvrtak

petak

subota

kioskstudio